عباسکیارستمی : بچه‌ای که #دروغ می‌گوید دلایلش در جیبش است؛ چون #آدم #دروغگوی حرفه‌ای سند‌های بیشتری از یک زبان‌بازی ساده لازم دارد.پوستر فیلم های #قیصر و #رضامو...

دیو آز و خودپرستی را بگیر و حبس کن
تا شود چهر حقیقت بی حجاب ای رنجبر

حاکم شرعی که بهر رشوه فتوی میدهد
کی دهد عرض فقیران را جواب ای رنجبر

پروین اعتصامی

پوستر فیلم های #قیصر و #رضاموتوری ، اثر #عباسکیارستمی
<a href="/search?terms=%23Abbas
Kiarostami" data-href="/search?term...

پدرم اینجا و مادرم اینجا و وطنم ایرانه
آخه من کجا برم همه جا جز اینجا واسه من زندانه

من غریبم همه جا مثل ابر پاییز همه جا میبارم
اما تو خاک خودم موندن و مردنمو ب...

soundcloud

مرگ هیچ انسانی رو نباید به شوخی گرفت و نباید دست مایه طنز قرارش داد. جان انسان ها با هر نژاد و ملیتی شوخی بردار نیست.

استانبول

#istanbul

Heed the advice of the wise, make your most endeared goal,
The fortunate blessed youth, listen to the old wise soul.

Hafiz Shirazi

Loading: 1 of 2